Sách tham khảo Tiếng Việt
WY
Bài giảng điều dưỡng Nội :
NLM WY
Tác giả TT Trường CĐ Y Quảng Nam
Nhan đề Bài giảng điều dưỡng Nội : Hệ CĐ Điều dưỡng
Thông tin xuất bản Quảng Nam : Y học, 2008
Mô tả vật lý 152tr.
Thuật ngữ chủ đề Điều dưỡng
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Tuần hoàn
Từ khóa tự do Ung thư
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Điều dưỡng nội khoa
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173
00211
004397B9F42-211E-46E5-884D-DD92D3C04E34
005201212240803
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20121224080302|bhangttp|c20121224074950|dnhutt|y20121211083738|zdungpv
060 |aWY
110|aTrường CĐ Y Quảng Nam
245 |aBài giảng điều dưỡng Nội : |bHệ CĐ Điều dưỡng
260 |aQuảng Nam : |bY học, |c2008
300 |a152tr.
650 |aĐiều dưỡng
653 |aTim mạch
653 |aTuần hoàn
653 |aUng thư
653|aBài giảng
653|aĐiều dưỡng nội khoa
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment