Sách tham khảo Tiếng Việt
WL141.9 Th105C
Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh /
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thản
Nhan đề Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh / Nguyễn Xuân Thản, Trần Quang VIệp, Hồ Hữu Lương, Dương Văn Hạng, ...
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2008
Mô tả vật lý 259tr.
Thuật ngữ chủ đề Thần kinh
Từ khóa tự do Điện não đồ
Từ khóa tự do ĐỘng mạch não
Từ khóa tự do Tuyến ức
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(4): KM05325-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011242
00211
004D1D0FB4F-B7D5-41DC-A97D-CB2A76D58C94
005201506232042
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020|c72000
039|y20150623204247|zphuongdt
060 |aWL141.9|bTh105C
100 |aNguyễn Xuân Thản
245 |aCác phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh / |cNguyễn Xuân Thản, Trần Quang VIệp, Hồ Hữu Lương, Dương Văn Hạng, ...
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bY học, |c2008
300 |a259tr.
650 |aThần kinh
653 |aĐiện não đồ
653 |aĐỘng mạch não
653 |aTuyến ức
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(4): KM05325-8
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM05325 Kho mở tầng 3 WL141.9 Th105C Sách tham khảo 1
2 KM05326 Kho mở tầng 3 WL141.9 Th105C Sách tham khảo 2
3 KM05327 Kho mở tầng 3 WL141.9 Th105C Sách tham khảo 3
4 KM05328 Kho mở tầng 3 WL141.9 Th105C Sách tham khảo 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment