Sách tham khảo Tiếng Việt
WO 700 Đ250C
Cấp cứu ngoại khoa :
Tác giả CN Đặng Hanh Đệ
Nhan đề Cấp cứu ngoại khoa : thần kinh / Đặng Hanh Đệ
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2011
Mô tả vật lý 147tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Cấp cứu
Từ khóa tự do Chấn thương
Từ khóa tự do Thần kinh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(19): KM05410-3, KM09550-64
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011263
00211
00458FBAB5F-0B2E-4669-B258-26542410DC56
005201506241540
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|c36000
039|y20150624153957|znhutt
060 |aWO 700|bĐ250C
100 |aĐặng Hanh Đệ
245 |aCấp cứu ngoại khoa : |b thần kinh / |cĐặng Hanh Đệ
260 |aH. : |bY học, |c2011
300 |a147tr.
650 |aNgoại khoa
653 |aCấp cứu
653 |aChấn thương
653 |aThần kinh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(19): KM05410-3, KM09550-64
890|a19|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM05410 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 1
2 KM05411 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 2
3 KM05412 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 3
4 KM05413 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 4
5 KM09550 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 5
6 KM09551 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 6
7 KM09552 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 7
8 KM09553 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 8
9 KM09554 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 9
10 KM09555 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ250C Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment