Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học phẫu thuật thần kinh
Tác giả CN Lê Xuân Trung
Nhan đề Bệnh học phẫu thuật thần kinh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2003
Mô tả vật lý 641tr.
Tóm tắt Đề cập tới nhiều vấn đề mới trên thế giới trong khâu chẩn đoán và điều trị, một số xu hướng trong ngành phẫu thuật thần kinh đầu thế kỷ XXI.
Thuật ngữ chủ đề Phẫu thuật thần kinh
Từ khóa tự do Chẩn đoán
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Thần kinh
Từ khóa tự do Chụp cắt lớp vi tính
Từ khóa tự do Não
Từ khóa tự do Siêu âm
Từ khóa tự do Xét nghiệm
Từ khóa tự do Y học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012523
00211
00495D95221-C58D-4D16-B128-70579769C24B
005201705101426
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20170510142720|zanhntt
100 |aLê Xuân Trung
245 |aBệnh học phẫu thuật thần kinh
260 |aH. : |bY học, |c2003
300 |b641tr.
520 |aĐề cập tới nhiều vấn đề mới trên thế giới trong khâu chẩn đoán và điều trị, một số xu hướng trong ngành phẫu thuật thần kinh đầu thế kỷ XXI.
650 |aPhẫu thuật thần kinh
653 |aChẩn đoán
653 |aNgoại khoa
653 |aPhẫu thuật
653 |aThần kinh
653|aChụp cắt lớp vi tính
653|aNão
653|aSiêu âm
653|aXét nghiệm
653|aY học
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment