Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học phẫu thuật thần kinh /
Tác giả CN Lê Xuân Trung
Nhan đề Bệnh học phẫu thuật thần kinh / Lê Xuân Trung
Thông tin xuất bản Y học, 2010
Mô tả vật lý 683tr.
Thuật ngữ chủ đề Phẫu thuật thần kinh
Từ khóa tự do Dây thần kinh
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Thần kinh
Từ khóa tự do U
Môn học Ngoại
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012524
00211
004A68B57B9-B1CD-47AA-AEFF-930F836E7B88
005201708141505
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170814150927|banhntt|y20170511092315|zanhntt
100 |aLê Xuân Trung
245 |aBệnh học phẫu thuật thần kinh / |cLê Xuân Trung
260 |bY học, |c2010
300 |a683tr.
650 |aPhẫu thuật thần kinh
653 |aDây thần kinh
653 |aPhẫu thuật
653 |aThần kinh
653 |aU
690 |aNgoại
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/benhhocgpthankinh/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment