Sách tham khảo Tiếng Việt
Cấp cứu ngoại khoa :
Tác giả CN Đặng Danh Đệ
Nhan đề Cấp cứu ngoại khoa : Tập 1 / Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học. Đặng Danh Đệ
Lần xuất bản lần 3
Thông tin xuất bản H. : NXB Giáo Dục, 2017
Mô tả vật lý 567tr. ; 19x27cm.
Tùng thư Bác sỹ
Tóm tắt Trình bày về các chuyên khoa: thần kinh, lồng ngực, tim mạch,nhi
Từ khóa tự do Lồng ngực
Từ khóa tự do Thần kinh
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Nhi
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM12812-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012945
00211
004E5164C83-820D-412A-86FE-EADE955A1749
005201905171606
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190517160647|banhntt|y20190516161258|zanhntt
090 |aWO 700|bĐ200C
100 |aĐặng Danh Đệ
245 |aCấp cứu ngoại khoa : |bDùng cho bác sỹ và học viên sau đại học. |nTập 1 / |cĐặng Danh Đệ
250 |alần 3
260 |aH. : |bNXB Giáo Dục, |c2017
300 |a567tr. ; |c19x27cm.
490 |aBác sỹ
520 |aTrình bày về các chuyên khoa: thần kinh, lồng ngực, tim mạch,nhi
653 |aLồng ngực
653 |aThần kinh
653 |aNgoại khoa
653|aTim mạch
653|aNhi
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM12812-31
890|a20|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM12812 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 1
2 KM12813 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 2
3 KM12814 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 3
4 KM12815 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 4
5 KM12816 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 5
6 KM12817 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 6
7 KM12818 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 7
8 KM12819 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 8
9 KM12820 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 9
10 KM12821 Kho mở tầng 3 WO 700 Đ200C Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment