Sách tham khảo Tiếng Việt
WS360 TR100B
Bài giảng nhi khoa /.
Tác giả CN Lê Nam Trà
Nhan đề Bài giảng nhi khoa /. Tập 2 / Lê Nam Trà chủ biên.
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2000
Mô tả vật lý 291 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Sơ sinh
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM03980-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011085
00211
004416E2C4F-0C57-4EE4-B72C-12E0D7EB58CB
005201506041510
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20150604151026|znhutt
060 |aWS360|bTR100B
100 |aLê Nam Trà
245 |aBài giảng nhi khoa /. |nTập 2 / |cLê Nam Trà chủ biên.
260 |aH. : |bY học, |c2000
300 |a291 tr.
650 |aNhi khoa
653 |aBài giảng
653 |aSơ sinh
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM03980-4
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM03980 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 1
2 KM03981 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 2
3 KM03982 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 3
4 KM03983 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 4
5 KM03984 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment