Sách tham khảo Tiếng Việt
WA 695 H406Ă
Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam :
Tác giả CN Phạm Văn Hoan
Nhan đề Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam : Sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng / Phạm Văn Hoan, Lê Bạch Mai
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2013
Mô tả vật lý 206 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sức khỏe cộng đồng
Từ khóa tự do Bà mẹ
Từ khóa tự do Nhu cầu dinh dưỡng
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(8): KM06961-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011616
00211
00430B33119-48B5-4481-BBDE-5E10CF723ACB
005201507160930
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20150716093008|znhutt
060 |aWA 695|bH406Ă
100 |aPhạm Văn Hoan
245 |aĂn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam : |bSách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng / |cPhạm Văn Hoan, Lê Bạch Mai
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bY học, |c2013
300 |a206 tr.
650 |aSức khỏe cộng đồng
653 |aBà mẹ
653 |aNhu cầu dinh dưỡng
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(8): KM06961-8
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06961 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 1
2 KM06962 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 2
3 KM06963 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 3
4 KM06964 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 4
5 KM06965 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 5
6 KM06966 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 6
7 KM06967 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 7
8 KM06968 Kho mở tầng 3 WA 695 H406Ă Sách tham khảo 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment