Luận án, luận văn
Ảnh hưởng của chăm sóc da đối với hiệu quả điều trị bệnh viêm da cơ địa trẻ em /
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuân Hương
Nhan đề Ảnh hưởng của chăm sóc da đối với hiệu quả điều trị bệnh viêm da cơ địa trẻ em / Nguyễn Thị Xuân Hương
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Viêm da
Từ khóa tự do Chăm sóc da
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012539
00214
004A8826997-4003-4D8B-8E75-66B43A37AC07
005201712081059
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20171208105936|bthubth|c20171208105821|dthubth|y20170804155747|znhutt
100 |aNguyễn Thị Xuân Hương
245 |aẢnh hưởng của chăm sóc da đối với hiệu quả điều trị bệnh viêm da cơ địa trẻ em / |cNguyễn Thị Xuân Hương
300 |atr. ; |ccm.
653 |aViêm da
653 |aChăm sóc da
653 |aTrẻ em
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/luanvanluanan/_chung/nguyenthixuanhuong2017/38_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment