Sách tham khảo Tiếng Việt
Chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên /
Tác giả CN Nguyễn Quang Tuấn
Nhan đề Chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên / Nguyễn Quang Tuấn
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H, : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 196tr. ; 10.5x17cm.
Từ khóa tự do Điện tim
Từ khóa tự do Điện tâm đồ
Từ khóa tự do Tim mạch
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(13): KM15366-78
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013110
00211
0041EE43104-2EC2-4BA0-8BDB-419222F242F8
005201912091033
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c98.000đ
039|y20191209103349|znhutt
090 |aWG300|bT502N
100 |aNguyễn Quang Tuấn
245 |aChẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên / |cNguyễn Quang Tuấn
250 |aLần thứ nhất
260 |aH, : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a196tr. ; |c10.5x17cm.
653 |aĐiện tim
653 |aĐiện tâm đồ
653 |aTim mạch
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(13): KM15366-78
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cdvadtnhoimaucotimcostchenhlenthumbimage.jpg
890|a13|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15366 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 1
2 KM15367 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 2
3 KM15368 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 3
4 KM15369 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 4
5 KM15370 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 5
6 KM15371 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 6
7 KM15372 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 7
8 KM15373 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 8
9 KM15374 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 9
10 KM15375 Kho mở tầng 3 WG300 T502N Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment