Sách tham khảo Tiếng Việt
Chẩn đoán và điều trị suy tim /
Tác giả CN Nguyễn Quang Tuấn
Nhan đề Chẩn đoán và điều trị suy tim / Nguyễn Quang Tuấn
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2005
Mô tả vật lý 340tr. ; 10.5x17cm.
Từ khóa tự do Bác sĩ y học dự phòng
Từ khóa tự do Chuyên khoa nội
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(14): KM15382-95
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013112
00211
004B634AA66-DA5C-4FBA-AF71-C2CDD151FF1D
005201912121100
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020|c149.000đ
039|y20191212110028|znhutt
090 |a WG370|bT502C
100 |aNguyễn Quang Tuấn
245 |aChẩn đoán và điều trị suy tim / |cNguyễn Quang Tuấn
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2005
300 |a340tr. ; |c10.5x17cm.
653 |aBác sĩ y học dự phòng
653 |aChuyên khoa nội
653 |aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(14): KM15382-95
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/chandoanvadieutrisuytimthumbimage.jpg
890|a14|b42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15382 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 1
2 KM15383 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 2
3 KM15384 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 3
4 KM15385 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 4
5 KM15386 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 5
6 KM15387 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 6
7 KM15388 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 7
8 KM15389 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 8
9 KM15390 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 9
10 KM15391 Kho mở tầng 3 WG370 T502C Sách tham khảo 10 Hạn trả:22-06-2021
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment