Sách tham khảo Tiếng Việt
Triệu chứng học thần kinh :
Tác giả CN Lê Quang Cường
Nhan đề Triệu chứng học thần kinh : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa / Lê Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2010
Mô tả vật lý 222tr. ; cm.
Tóm tắt Sách cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên tắc thăm khám thần kinh, các bước chẩn đoán một hội chứng thần kinh và giới thiệu giá trị của một số phương pháp xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh.
Từ khóa tự do Bác sĩ y học dự phòng
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15406-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013113
00211
004D631BA50-3E12-410D-814D-7E8FC6344F78
005201912121558
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020|c56.000đ
039|y20191212155838|znhutt
090 |aWB143|bC561T
100 |aLê Quang Cường
245 |aTriệu chứng học thần kinh : |bSách đào tạo bác sỹ đa khoa / |cLê Quang Cường
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2010
300 |a222tr. ; |ccm.
520 |aSách cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên tắc thăm khám thần kinh, các bước chẩn đoán một hội chứng thần kinh và giới thiệu giá trị của một số phương pháp xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh.
653 |aBác sĩ y học dự phòng
653 |aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15406-10
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/trieuchunghocthankinhthumbimage.jpg
890|a5|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15406 Kho mở tầng 3 WB143 C561T Sách tham khảo 1 Hạn trả:25-09-2020
2 KM15407 Kho mở tầng 3 WB143 C561T Sách tham khảo 2 Hạn trả:25-09-2020
3 KM15408 Kho mở tầng 3 WB143 C561T Sách tham khảo 3 Hạn trả:25-09-2020
4 KM15409 Kho mở tầng 3 WB143 C561T Sách tham khảo 4
5 KM15410 Kho mở tầng 3 WB143 C561T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment