Sách tham khảo Tiếng Việt
100 câu hỏi về bệnh thận /
Tác giả CN Phùng Ngọc Lượng
Nhan đề 100 câu hỏi về bệnh thận / Phùng Ngọc Lượng; Thái Nhiên dịch
Thông tin xuất bản H. : NXB. Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 225tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh thận
Từ khóa tự do Hệ tiết niệu
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013114
00211
0044E7CDA1C-01F9-42F5-9183-B72A3584CA02
005202003161513
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20200316151301|znhutt
090 |aWJ340|bL5611
100 |aPhùng Ngọc Lượng
245 |a100 câu hỏi về bệnh thận / |cPhùng Ngọc Lượng; Thái Nhiên dịch
260 |aH. : |bNXB. Hà Nội, |c2004
300 |a225tr. ; |ccm.
653 |aBệnh thận
653 |aHệ tiết niệu
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/jj100cauhoichuabenhthan/100 câu hỏi về phòng chữa bệnh thận_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment