Sáng kiến hay
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Tại sao nên xây dựng thư viện số ?
dungxk
Số bài:6
Avatar image
Tại sao nên xây dựng thư viện số ?
»  Ngày đăng:17-Thg11-12

Dưới đây là 1 vài nổi bật của thư viện số : 

Xây dựng các bộ sưu tập tài liệu điện tử từ Internet và các CSDL trực tuyến dạng đa phương tiện: Sưu tập âm thanh, tranh ảnh, hình ảnh động, hoạt hình, đồ hình, toàn văn.

Xây dựng các sưu tập về các chuyên ngành, bằng cách số hóa các tài liệu hiện có tại thư viện:

Sách, tạp chí, luận văn, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, bài giảng, giáo trình, vv… với Sưu tập toàn văn.

Xây dựng CSDL Sưu tập dạng thư tịch biên mục theo METS hay MARC 21

   
  1 of 1