Thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc từ 20/11/2017 đến 30/11/2017

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỪ 20/11/2017 ĐẾN 30/11/2017

Trung tâm Học liệu - Thư viện Trường Đại học Y khoa Vinh tạm ngừng hoạt động cho mượn tài liệu

từ ngày 20/11/2017 đến hết  ngày 30/11/2017

 Lý do: Sửa chữa phòng Đọc mở

Trung tâm sẽ phục vụ lại vào ngày Thứ Sáu 01/12/2017 

                   Trung tâm trân trọng thông báo..