Sáng kiến hay
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam
dungxk
Số bài:6
Avatar image
Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam
»  Ngày đăng:17-Thg11-12

Các vấn đề cần quan tâm :

-- Tiếp cận xây dựng thư viện điện tử.

-- Tạo lập và phát triển Kho tư liệu số hóa - Trọng tâm trong xây dựng TVDT

-- Tổ chức số hóa trong phạm vi quốc gia và tiến tới nền công nghiệp nội dung số

   
  1 of 1