Sáng kiến hay
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Một số vấn đề khi xây dựng hệ thống thư viện có hiệu quả trong trường đại học
dungxk
Số bài:6
Avatar image
Một số vấn đề khi xây dựng hệ thống thư viện có hiệu quả trong trường đại học
»  Ngày đăng:17-Thg11-12

Vấn đề thứ nhất : Thế nào là hệ thống thư viện - library system ?

Vấn đề thứ hai : Tại sao các hệ thống thư viện đại học được hình thành không giống nhau ?

Vấn đề thứ ba : Hệ thống thư viện đại học cần thiết như thế nào ?

Vấn đề thứ tư : Làm thế nào để xây dựng 1 hệ thống thư viên có hiệu quả ?

Vấn đề thứ năm : Giải quyết sự lãng phí và không hiệu quả như thế nào ?

   
  1 of 1