Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : Y học, 2002
647tr.
Frank H. Netter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : NXB. Y học, 2018
642tr. ; 22x29cm.
Frank H. Netter

Đầu mục:8

3
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : NXB. Y học, 2019
642tr. ; 22x29cm.
Frank H. Netter

Đầu mục:2

4
5
Giải phẫu người /. Trịnh Văn Minh chủ biên. Tập 1, Giải phẫu học đại cương chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ /
H. : Y học, 2001
662tr.
Trịnh Văn Minh

Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2