Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : Y học, 1996
647tr.
Frank H. Netter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
Giải phẫu người /. Trịnh Văn Minh chủ biên. Tập 1, Giải phẫu học đại cương chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ /
H. : Y học, 2001
662tr.
Trịnh Văn Minh

Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:56) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Giải phẫu người : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Huy chủ biên
H. : Y học, 2008
346tr.
Nguyễn Văn Huy

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:68) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2