Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng sản phụ khoa / Dương Thị Cương chủ biên
H. : Y học, 1992
175tr.
Dương Thị Cương

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng sản phụ khoa /. Dương Thị Cương chủ biên. Tập 1 /
H. : Y học, 2007
316tr.
Dương Thị Cương

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng sản phụ khoa /. Dương Thị Cương chủ biên. Tập 1 /
H. : Y học, 2016
316tr.
Dương Thị Cương

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:246)
4
Bài giảng sản phụ khoa /. Nguyễn Đức Vy chủ biên. Tập 1 /
H. : Y học, 2006

Nguyễn Đức Vy

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài giảng sản phụ khoa /. Dương Thị Cương chủ biên. Tập 2 /
H. : Y học, 2007
404tr.
Dương Thị Cương

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13