Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mô phôi : Sách dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng / Trường ĐH Y khoa Vinh
TP.Vinh : ĐH Y khoa Vinh, 2013
155tr.
Trường ĐH Y khoa Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Phôi thai học người / Đỗ Kính
H. : Y học, 1999
638tr.
Đỗ Kính

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phôi thai học những sự kiện chủ yếu và liên hệ lâm sàng /. Trịnh Bình chủ biên. Tập 1, Phôi thai học đại cương /
H. : NXB Y học, 2003
118 tr.
Trịnh Bình

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phôi thai y học / T.W. Sadler; Nguyễn Trí Dũng biên dịch; Trịnh Bình hiệu đính
H. : NXB. Y học, 2018
467tr. : Hình ảnh màu minh họa ; cm.
T.W. Sadler

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:12)

       1 of 1