Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
1001 bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha / Phạm Hồng Đức
NXB Thời đại, 2015
342tr. ; 19x27cm.
Phạm Hồng Đức

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1)
2
Bài giảng răng hàm mặt : Đào tạo bác sĩ giai đoạn II / Mai Đình Hưng
H. : Y học, 2006
90tr.
Mai Đình Hưng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng răng hàm mặt : Đào tạo bác sĩ giai đoạn II / Mai Đình Hưng
H. : Y học, 2001
90tr.
Mai Đình Hưng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng răng hàm mặt : Đào tạo bác sĩ giai đoạn II / Mai Đình Hưng
H. : Y học, 1998
91tr.
Mai Đình Hưng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bệnh học quanh răng : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Trịnh Đình Hải
H. : NXB Giáo Dục, 2017
239tr. ; 19x27cm.
Trịnh Đình Hải

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:18)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8