Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng Bệnh học truyền nhiễm : Dùng cho đào tạo sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Cảnh Phú
V., 2015
164tr.
Nguyễn Cảnh Phú

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:2
3
Bài giảng bệnh truyền nhiễm : Dành cho đối tượng sinh viên đa khoa
H. : NXB Y học, 2011
311 tr.
Nguyễn Văn Kính Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn truyền nhiễm

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bệnh học viêm và và các bệnh nhiễm khuẩn / Lê Đình Roanh, Nguyễn Văn Chủ
H. : Y học, 2009
211tr.
Lê Đình Roanh

Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bệnh thủy đậu và bệnh zona / Nguyễn Duy Hưng
H. : Y học, 2008
39 tr.
Nguyễn Duy Hưng

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3