Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : Y học, 2002
647tr.
Frank H. Netter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng giải phẫu bệnh
H. : Y học, 1993
204tr.
Bộ môn giải phẫu bệnh, trường ĐH Y Hà Nội

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Bài giảng giải phẫu hệ thống chi : Sách dùng đào tạo sinh viên ngành Y / Nguyễn Hữu Chỉnh
H. : Y học, 2007
131tr.
Nguyễn Hữu Chỉnh

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Bài giảng giải phẫu học / Ngyễn Văn Huy, Lê Hữu Hưng...
H. : Y học, 2012
327tr.
Nguyễn Văn Huy

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11