Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Giải phẫu học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. Nguyễn Trọng Tài. Tập 2 /
V., 2014
228tr.
Nguyễn Trọng Tài

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1
2
3
Giải phẫu học : Sách dùng đào tạo Bác sĩ đa khoa /. Trịnh Xuân Đàn. Tập 2 /
H. : Y học, 2008
273tr.
Trịnh Xuân Đàn

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Giải phẫu người. Trịnh Văn Minh Tập 2, Giải phẫu ngực bụng /
H. : NXB giáo dục Việt Nam, 2015
663tr. ; cm.
Trịnh Văn Minh Bộ Y tế

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:5)
       1 of 1