Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu bệnh : 236 ảnh màu đại thể và vi thể / Trần Mậu Kim
TP HCM. : Y học, 2005
118tr.
Trần Mậu Kim

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bài giảng Atlas Thực tập giải phẩu bệnh / Trường Đại học Y dược TP HCM
2015
144tr
Trường Đại học Y dược TP HCM

Tài liệu số:2
3
Bài giảng giải phẫu bệnh
H. : Y học, 1993
204tr.
Bộ môn giải phẫu bệnh, trường ĐH Y Hà Nội

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Giải phẫu bệnh : Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Nguyễn Quang Tuấn, Trần Hòa đồng chủ biên
H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
139tr.
Nguyễn Quang Tuấn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3