Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas sinh lý / A.V.Corobcop, S.A. Tsesnocova; Võ Trần Khúc Nhã biên dịch
H. : NXB Y học, 2003
351tr. : Hình ảnh màu ; cm.
A.V.Corobcop

Tài liệu số:1

2
3
Bài giảng sinh lý bệnh / Vũ Triệu An, Nguyễn Hữu Mô đồng chủ biên
H. : NXB Y học, 2002
179 tr.
Vũ Triệu An

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Dược lý học : Sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa /. Đào Văn Phan. Tập 2 /
H. : Giáo dục, 2009
263tr.
Đào Văn Phan

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5