Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Atlas giải phẫu bệnh : 236 ảnh màu đại thể và vi thể / Trần Mậu Kim
TP HCM. : Y học, 2005
118tr.
Trần Mậu Kim

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : Y học, 2002
647tr.
Frank H. Netter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Atlas sinh lý / A.V.Corobcop, S.A. Tsesnocova; Võ Trần Khúc Nhã biên dịch
H. : NXB Y học, 2003
351tr. : Hình ảnh màu ; cm.
A.V.Corobcop

Tài liệu số:1

       1 of 1