Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Assessment made Incredibly Easy
United States of America : Springhouse, 1997

Mary D. Knudtson

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Atlas giải phẫu bệnh : 236 ảnh màu đại thể và vi thể / Trần Mậu Kim
TP HCM. : Y học, 2005
118tr.
Trần Mậu Kim

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
H. : Y học, 2002
647tr.
Frank H. Netter

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bài giảng Bệnh học truyền nhiễm : Dùng cho đào tạo sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Cảnh Phú
V., 2015
164tr.
Nguyễn Cảnh Phú

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:2
5
Bài giảng bệnh truyền nhiễm : Dành cho đối tượng sinh viên đa khoa
H. : NXB Y học, 2011
311 tr.
Nguyễn Văn Kính Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn truyền nhiễm

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30