Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược / Tạ Thành Văn
H. : Y học, 2010
122tr.
Tạ Thành Văn

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sán dây/ấu trùng sán lợn và sinh học phân tử ứng dụng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Đề, Lê Thanh Hòa
H. : Y học, 2010
318tr.
Nguyễn Văn Đề

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sinh học phân tử : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thanh
H. : NXB. Giáo Dục Việt Nam, 2017
230tr. : Hình ảnh minh họa ; 19x27cm.
Nguyễn Văn Thanh

Đầu mục:20

5
Sinh học Phân tử : Dùng cho đào tạo Dược sỹ đại học / Nguyễn Văn Thanh
H. : Giáo dục Việt Nam, 2007
219tr.
Nguyễn Văn Thanh

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2