Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng giải phẫu học :
Tác giả CN Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học : Tập 1 / Sách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa /. Trường Đại học Y khoa Vinh.
Thông tin xuất bản Vinh, 2016
Mô tả vật lý 226tr.
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức cơ bản về giải phẫu hình thái, chức năng cơ thể người.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Bác sỹ đa khoa
Từ khóa tự do Y học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011824
00211
0041079983E-78C7-4849-A276-80E7B590548C
005201605091043
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160509104303|zanhntt
100 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aBài giảng giải phẫu học : |bSách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa /. |nTập 1 / |cTrường Đại học Y khoa Vinh.
260 |aVinh, |c2016
300 |a226tr.
520 |aCung cấp các kiến thức cơ bản về giải phẫu hình thái, chức năng cơ thể người.
650 |aGiải phẫu
653 |aBác sỹ đa khoa
653 |aY học
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment