Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng sinh học đại cương :
Tác giả CN Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng sinh học đại cương : Đào tạo y đa khoa, cử nhân điều dưỡng / Trường Đại học Y khoa Vinh
Thông tin xuất bản Vinh, 2016
Mô tả vật lý 133tr.
Tóm tắt Giới thiệu về sinh học tế bào, sinh học phân tử và sinh học phát triển.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Bác sỹ đa khoa
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Sinh học tế bào
Từ khóa tự do y học
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Từ khóa tự do Sinh học phát triển
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011825
00211
004BC2046BD-A397-4C2C-BFF9-DE780120646F
005201605100751
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160510075126|zanhntt
100 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aBài giảng sinh học đại cương : |bĐào tạo y đa khoa, cử nhân điều dưỡng / |cTrường Đại học Y khoa Vinh
260 |aVinh, |c2016
300 |a133tr.
520 |aGiới thiệu về sinh học tế bào, sinh học phân tử và sinh học phát triển.
650 |aSinh học
653 |aBác sỹ đa khoa
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aSinh học tế bào
653 |ay học
653|aSinh học phân tử
653|aSinh học phát triển
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment