Tác giả CN Trường Đại học y khoa Vinh
Nhan đề Dược lý 1 : Sách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa / Trường Đại học y khoa Vinh
Lần xuất bản 1.
Thông tin xuất bản TP Vinh, 2013
Mô tả vật lý 374tr.
Tóm tắt dược lý học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầy đủ liên quan đến thuốc bao gồm đặc điểm dược động học, tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng, các tai biến xảy ra khi dùng thuốc.
Thuật ngữ chủ đề Dược lý
Từ khóa tự do Thuốc giảm đau
Từ khóa tự do Thuốc hạ sốt
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Thuốc tác dụng lên thần kinh trung ương
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011909
002131
0040096C998-69DA-46A7-A172-3FF6F51091C3
005201712091617
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20171209161727|bthubth|y20160708075015|zphuongdt
100 |aTrường Đại học y khoa Vinh
245 |aDược lý 1 : |bSách dùng đào tạo Bác sỹ đa khoa / |cTrường Đại học y khoa Vinh
250 |a1.
260 |aTP Vinh, |c2013
300 |a374tr.
520 |adược lý học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầy đủ liên quan đến thuốc bao gồm đặc điểm dược động học, tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng, các tai biến xảy ra khi dùng thuốc.
650 |aDược lý
653 |aThuốc giảm đau
653 |aThuốc hạ sốt
653 |aBác sĩ đa khoa
653 |aThuốc tác dụng lên thần kinh trung ương
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment