Sách tham khảo Tiếng Việt
Atlas giải phẫu bệnh :
Tác giả CN Trần Mậu Kim
Nhan đề Atlas giải phẫu bệnh : 236 ảnh màu đại thể và vi thể / Trần Mậu Kim
Lần xuất bản Tái bản lần 4
Thông tin xuất bản TP HCM. : Y học, 2005
Mô tả vật lý 118tr.
Tóm tắt NGhiên cứu các tổn thương là nội dung của bệnh học. Trong quá trình nghiên cứu đó, công việc quan trọng nhất là quan sát kỹ các tổn thương. Có thể quan sát trên người beenhjm trên bệnh phẩm (Phẫu thuật, tử thiết) ( quan sát đại thể) Hoặc qua kính hiển vi quang học(quan sát vi thể), kính hiển vi điện tử (quan sát siwwu vi)
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do Atlas giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Hứa Thị Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Hứa Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Thiện
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012240
00211
004AE1B1875-34FA-41D7-8572-3F4AD044EC52
005201609260950
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20160926095009|zphuongdt
100 |aTrần Mậu Kim
245 |aAtlas giải phẫu bệnh : |b236 ảnh màu đại thể và vi thể / |cTrần Mậu Kim
250 |aTái bản lần 4
260 |aTP HCM. : |bY học, |c2005
300 |a118tr.
520 |aNGhiên cứu các tổn thương là nội dung của bệnh học. Trong quá trình nghiên cứu đó, công việc quan trọng nhất là quan sát kỹ các tổn thương. Có thể quan sát trên người beenhjm trên bệnh phẩm (Phẫu thuật, tử thiết) ( quan sát đại thể) Hoặc qua kính hiển vi quang học(quan sát vi thể), kính hiển vi điện tử (quan sát siwwu vi)
650 |aGiải phẫu bệnh
653 |aAtlas giải phẫu bệnh
653 |aAtlas
653 |aBác sĩ đa khoa
653 |aCử nhân điều dưỡng
700 |aHứa Thị Ngọc Hà
700|aĐoàn Thị Phương Thảo
700|aHứa Chí Minh
700|aNguyễn Văn Thắng
700|aNguyễn Vũ Thiện
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment