Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Hóa đại cương :
Tác giả CN Vũ Thị Thủy
Nhan đề Bài giảng Hóa đại cương : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng / Vũ Thị Thủy
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 80tr.
Thuật ngữ chủ đề KHoa học cơ bản
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Hóa đại cương
Từ khóa tự do Nhiệt hóa học
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thanh Nga
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hải Thanh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08194-203
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012290
002131
0042B92EFBD-475F-45C6-8532-0C06329F73AB
005201712091619
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209161907|bthubth|y20160927151025|zphuongdt
100 |aVũ Thị Thủy
245 |aBài giảng Hóa đại cương : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng / |cVũ Thị Thủy
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a80tr.
650 |aKHoa học cơ bản
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aHóa đại cương
653 |aNhiệt hóa học
653 |aBác sĩ đa khoa
700 |aTrần Thị Thanh Nga
700|aLê Thị Hải Thanh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08194-203
890|a10|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08194 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08195 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08196 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08197 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08198 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08199 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08200 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08201 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08202 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08203 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment