Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Sinh học đại cương :
Tác giả CN Nguyễn Xuân KHoa
Nhan đề Bài giảng Sinh học đại cương : DÙng cho đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Xuân Khoa
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 144tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Đột biến gen
Từ khóa tự do Màng tế bào
Từ khóa tự do SInh học đại cương
Từ khóa tự do Tế bào chất
Tác giả(bs) CN Phan Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Chung
Tác giả(bs) CN Phan Thị Yên
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08360-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012320
002131
0040E595052-54B0-42E0-A67B-DDB5DA01E4C1
005201712091621
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209162129|bthubth|y20160928081031|zphuongdt
100 |aNguyễn Xuân KHoa
245 |aBài giảng Sinh học đại cương : |bDÙng cho đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng / |cNguyễn Xuân Khoa
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a144tr.
650 |aSinh học
653 |aĐột biến gen
653 |aMàng tế bào
653 |aSInh học đại cương
653 |aTế bào chất
700 |aPhan Thị Lan Anh
700|aNguyễn Thị Thanh Chung
700|aPhan Thị Yên
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08360-9
890|a10|c1|d2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08360 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08361 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08362 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08363 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08364 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08365 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08366 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08367 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08368 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08369 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment