Giáo trình
QZ.4 M600B
Bệnh học cơ sở :
NLM QZ.4
Tác giả CN Nguyễn Mỹ
Nhan đề Bệnh học cơ sở : Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Nguyễn Mỹ
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 283tr.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 45 bài, cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh học, đặc biệt một số bệnh thường gặp ở các khoa Nội, Ngoại, Nhi và truyền nhiễm.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Nội khoa
Từ khóa tự do Truyền nhiễm
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM08660-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012365
00213
004246E6BF6-41C0-4006-A0B5-7240805D9BCF
005201610110840
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20161011084039|zphuongdt
060 |aQZ.4|bM600B
100 |aNguyễn Mỹ
245 |aBệnh học cơ sở : |bDùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / |cNguyễn Mỹ
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a283tr.
520 |aCuốn sách gồm 45 bài, cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh học, đặc biệt một số bệnh thường gặp ở các khoa Nội, Ngoại, Nhi và truyền nhiễm.
650 |aNgoại khoa
653 |acao đẳng kỹ thuật xét nghiệm
653 |aNhi khoa
653 |aNội khoa
653 |aTruyền nhiễm
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM08660-4
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08660 Kho mở tầng 3 QZ.4 M600B Sách tham khảo 1
2 KM08661 Kho mở tầng 3 QZ.4 M600B Sách tham khảo 2
3 KM08662 Kho mở tầng 3 QZ.4 M600B Sách tham khảo 3
4 KM08663 Kho mở tầng 3 QZ.4 M600B Sách tham khảo 4
5 KM08664 Kho mở tầng 3 QZ.4 M600B Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment