Tác giả CN Phùng Thị Ngân
Nhan đề Test chức năng
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 321tr.
Địa chỉ VMUKho mượn(2): MV00001-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012525
00211
004094E2D84-49D3-4714-BE58-C8304742B91B
005201712091542
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171209154214|bthubth|y20170512092729|znganpt
100 |aPhùng Thị Ngân
245 |aTest chức năng
260 |c2017
300 |a321tr.
852|aVMU|bKho mượn|j(2): MV00001-2
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MV00001 Kho mượn Giáo trình 1
2 MV00002 Kho mượn Giáo trình 2
  1 of 1 
Comment