Sách tham khảo Tiếng Việt
Hình ảnh học sọ não :
Tác giả CN Jacques Clairisse
Nhan đề Hình ảnh học sọ não : X quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ / Jacques Clairisse
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học
Mô tả vật lý 352tr. ; 20.5x31cm.
Từ khóa tự do Sọ não
Từ khóa tự do X quang
Từ khóa tự do Hình ảnh học
Từ khóa tự do Giải phẫu X quang
Từ khóa tự do Giải phẫu
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012545
00211
004BDA2FB5C-29C0-449F-B2E4-094715282987
005201708080939
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170808094000|banhntt|y20170808093927|zanhntt
100 |aJacques Clairisse
245 |aHình ảnh học sọ não : |bX quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ / |cJacques Clairisse
260 |aH. : |bNXB Y học
300 |a352tr. ; |c20.5x31cm.
653 |aSọ não
653 |aX quang
653 |aHình ảnh học
653|aGiải phẫu X quang
653|aGiải phẫu
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/7_kythuatyhoc/hinhanhhocsonao/0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment