Luận án, luận văn
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của chụp X quang kết hợp siêu âm tuyến vú /
Tác giả CN Nguyễn Văn Thắng
Nhan đề Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của chụp X quang kết hợp siêu âm tuyến vú / Nguyễn Văn Thắng
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 104tr. ; 20x29cm.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sỹ y học
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Chụp X quang
Từ khóa tự do Ung thư vú
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012553
00214
0044E6B951A-FF5C-4CA6-A18E-591050F32CFC
005201708101510
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170810151043|zanhntt
100 |aNguyễn Văn Thắng
245 |aNghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của chụp X quang kết hợp siêu âm tuyến vú / |cNguyễn Văn Thắng
260 |c2013
300 |a104tr. ; |c20x29cm.
650 |aLuận văn thạc sỹ y học
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aChụp X quang
653 |aUng thư vú
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/luanvanluanan/6_giangvien/truocnam2015/nguyenvanthang/0001.jpgthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment