Sách tham khảo Tiếng Việt
Cấp cứu ngoại khoa :
Tác giả CN Nguyễn Bửu Triều
Nhan đề Cấp cứu ngoại khoa : Tiết niệu / Nguyễn Bửu Triều, Trần Quán Anh
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2006
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cấp cứu
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Tiết niệu
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012555
00211
0047B1B095B-51C2-4FE4-881D-ED029A2D8465
005201708250941
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20170825094106|zanhntt
100 |aNguyễn Bửu Triều
245 |aCấp cứu ngoại khoa : |bTiết niệu / |cNguyễn Bửu Triều, Trần Quán Anh
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2006
300 |atr. ; |ccm.
653 |aCấp cứu
653 |aNgoại khoa
653 |aTiết niệu
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/capcuungoaikhoatietnieu2017/1503_cap cuu ngoai khoa - tiet nieu_page92_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment