Luận án, luận văn
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương ngực kín tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014 /
Tác giả CN Đoàn Duy Hùng
Nhan đề Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương ngực kín tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014 / Đoàn Duy Hùng
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý 110tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp 2
Từ khóa tự do Chấn thương ngực kín
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Y học
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012557
00214
004E4CCB710-92C8-4DB2-87A9-FFC7394F0448
005201708281035
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170828103553|zanhntt
100 |aĐoàn Duy Hùng
245 |aĐánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương ngực kín tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014 / |cĐoàn Duy Hùng
260 |aH.
300 |a110tr. ; |ccm.
650 |aLuận văn bác sỹ chuyên khoa cấp 2
653 |aChấn thương ngực kín
653 |aPhẫu thuật
653 |aY học
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment