Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu chi trên - chi dưới /
Tác giả TT Phạm Đăng Diệu
Nhan đề Giải phẫu chi trên - chi dưới / Phạm Đăng Diệu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2010
Mô tả vật lý 522tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012576
00211
004F3CFC9EF-1E6E-4291-BA4C-9B1744393F85
005201803101423
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20180310142329|znhutt
110 |aPhạm Đăng Diệu
245 |aGiải phẫu chi trên - chi dưới / |cPhạm Đăng Diệu
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2010
300 |a522tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/giaiphauchitrenchiduoi_phamdangdieu/giaiphauchitren&chiduoi_phamdangdieu_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment