Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu chi trên - chi dưới /
Tác giả TT Phạm Đăng Diệu
Nhan đề Giải phẫu chi trên - chi dưới / Phạm Đăng Diệu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2016
Mô tả vật lý 517tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(16): KM11709-24
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012576
00211
004F3CFC9EF-1E6E-4291-BA4C-9B1744393F85
005201807240811
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180724081334|bphuongdt|y20180310142329|znhutt
110 |aPhạm Đăng Diệu
245 |aGiải phẫu chi trên - chi dưới / |cPhạm Đăng Diệu
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2016
300 |a517tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(16): KM11709-24
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/giaiphauchitrenchiduoi_phamdangdieu/giaiphauchitren&chiduoi_phamdangdieu_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1|a16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM11709 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM11710 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM11711 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM11712 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM11713 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM11714 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM11715 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM11716 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM11717 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM11718 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Comment