Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu người.
Tác giả CN Trịnh Văn Minh
Nhan đề Giải phẫu người. Tập 2, Giải phẫu ngực - bụng
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt nam, 2010
Mô tả vật lý 634tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM09295-314
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012579
00211
0041ADB437F-6202-4D63-AAB9-6C825D37069E
005201803101554
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20180310155429|znhutt
100 |aTrịnh Văn Minh
245 |aGiải phẫu người. |nTập 2, |pGiải phẫu ngực - bụng
260 |aH. : |bGiáo dục Việt nam, |c2010
300 |a634tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM09295-314
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/giaiphaunguoit2_trinhvanminh/agiaiphaunguoitap2_trinhvanminh_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1|a20|b43
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09295 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1 Hạn trả:22-09-2020
2 KM09296 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09297 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09298 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09299 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09300 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09301 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09302 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09303 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09304 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Comment