Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu người.
Tác giả CN Trịnh Văn Minh
Nhan đề Giải phẫu người. Tập 2, Giải phẫu ngực - bụng
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt nam, 2010
Mô tả vật lý 634tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012579
00211
0041ADB437F-6202-4D63-AAB9-6C825D37069E
005201803101554
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20180310155429|znhutt
100 |aTrịnh Văn Minh
245 |aGiải phẫu người. |nTập 2, |pGiải phẫu ngực - bụng
260 |aH. : |bGiáo dục Việt nam, |c2010
300 |a634tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/giaiphaunguoit2_trinhvanminh/agiaiphaunguoitap2_trinhvanminh_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment