Sách tham khảo Tiếng Việt
Atlas giải phẫu người :
Tác giả CN Mircea Ifrim
Nhan đề Atlas giải phẫu người : Phần nội tạng / Mircea Ifrim
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2004
Mô tả vật lý 418tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012580
00211
004BE34C89F-DB63-4A25-94D9-5FA0F2FA8F26
005201803101627
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20180310162701|znhutt
100 |aMircea Ifrim
245 |aAtlas giải phẫu người : |bPhần nội tạng / |cMircea Ifrim
260 |aH. : |bY học, |c2004
300 |a418tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/giaiphaunguoi_phannoitang/aatlasgiaiphaunguoi_phannoitang_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment