Sách tham khảo Tiếng ViệtNgoại khoa
Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở :
Tác giả CN Nguyễn Hữu Tú
Tác giả TT Bộ môn gây mê hồi sức - ĐH Y Hà Nội
Nhan đề Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ bác sĩ / Nguyễn Hữu Tú
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2017
Mô tả vật lý 200tr. ; cm.
Từ khóa tự do Trước phẫu thuật
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09435-44
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0012602
002112
004BF8933DF-3D48-4043-BBF2-4AF40CEA7D35
005201807111100
008040320u2017\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
039|y20180711110137|znhutt
1001 |aNguyễn Hữu Tú
110 |aBộ môn gây mê hồi sức - ĐH Y Hà Nội
24510|aBài giảng gây mê hồi sức cơ sở : |bGiáo trình dùng cho sinh viên hệ bác sĩ / |cNguyễn Hữu Tú
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2017
300 |a200tr. ; |ccm.
653 |aTrước phẫu thuật
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09435-44
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09435 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09436 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09437 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09438 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09439 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09440 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09441 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09442 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09443 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09444 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment