Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - miễn dịch lâm sàng :
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuyên
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - miễn dịch lâm sàng : Ban hành kèm theo quyết định số 6942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Đoàn, Lương Ngọc Khuê
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2017
Mô tả vật lý 143tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh tự miễn dịch
Từ khóa tự do Bệnh lý dị ứng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09495-504
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012606
00211
00431506974-8450-4C1B-9F05-B28D0B94D2F0
005201807111635
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180711163654|znhutt
100 |aNguyễn Thị Xuyên
110 |aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng - miễn dịch lâm sàng : |bBan hành kèm theo quyết định số 6942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cNguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Đoàn, Lương Ngọc Khuê
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2017
300 |a143tr. ; |ccm.
653 |aBệnh tự miễn dịch
653 |aBệnh lý dị ứng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09495-504
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09495 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09496 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09497 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09498 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09499 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09500 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09501 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09502 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09503 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09504 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment