Sách tham khảo Tiếng Việt
QW509
Nguyễn Ngọc Lanh : Sinh lý bệnh học /
DDC
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Lanh
Nhan đề Nguyễn Ngọc Lanh : Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2017
Mô tả vật lý 480tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh học
Từ khóa tự do Sinh lý
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012610
00211
004601C929B-E44C-4053-8C3B-9F84BB5F87C3
005201807130858
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180713085942|bnhutt|y20180712082039|znhutt
082 |bQW509
100|aNguyễn Ngọc Lanh
245 |aNguyễn Ngọc Lanh : Sinh lý bệnh học / |cNguyễn Ngọc Lanh
260 |aH. : |bY học, |c2017
300 |a480tr. ; |ccm.
653 |aBệnh học
653 |aSinh lý
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment