Sách tham khảo Tiếng Việt
Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm :
Tác giả CN Trần Thiên Lộc
Nhan đề Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Trần Thiên Lộc, Lê Hồ Phương Trang
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 224tr. ; cm.
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Giải phẫu
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM09614-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012618
00211
00460F9EF68-4761-4DEE-97EC-B022082DA716
005201807121729
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20180712173116|znhutt
090 |aWV515|bL451T
100 |aTrần Thiên Lộc
245 |aThực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : |bSách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / |cTrần Thiên Lộc, Lê Hồ Phương Trang
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a224tr. ; |ccm.
653 |aRăng hàm mặt
653 |aGiải phẫu
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM09614-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09614 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 1
2 KM09615 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 2
3 KM09616 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 3
4 KM09617 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 4
5 KM09618 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment