Sách tham khảo Tiếng Việt
Bách khoa thư bệnh học.
Tác giả CN Phạm Song
Nhan đề Bách khoa thư bệnh học. Tập 1 / Phạm Song, Nguyễn Hữu Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : NXB. Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 393tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012913
00211
00451796E96-107D-4E74-935A-C47CFA2714AD
005201808021536
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180802153839|znhutt
100 |aPhạm Song
245 |aBách khoa thư bệnh học. |nTập 1 / |cPhạm Song, Nguyễn Hữu Quỳnh
260 |aH. : |bNXB. Giáo dục, |c2008
300 |a393tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/bachkhoathubenhhoct1/abachkhoathubenhhoctap1_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment