Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh của tuyến giáp /
Tác giả CN Nguyễn Khánh Dư
Nhan đề Bệnh của tuyến giáp / Nguyễn Khánh Dư
Nhan đề khác Bệnh bướu cổ
Thông tin xuất bản TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2012
Mô tả vật lý 126tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012927
00211
0040EC25CFC-15CA-41A2-85DA-B63239E38340
005201808060907
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20180806090829|zhangttp
100 |aNguyễn Khánh Dư
245 |aBệnh của tuyến giáp / |cNguyễn Khánh Dư
246 |aBệnh bướu cổ
260 |aTP.HCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2012
300 |a126tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment